Konsultacje klasa VI i VII - zakładka Kształcenie na odległość - Konsultacje

Aktualności

20 czerwca 2019 17:05 | Aktualności

Zakończenie roku szkolnego

Wczoraj w naszej szkole uroczyście zakończyliśmy rok szkolny. Dyrektor szkoły pani Bożena Bienek przywitała wszystkich, którzy przybyli na tę uroczystość. Spotkanie nasze zaszczycili swoją obecnością burmistrz Nowego pan Czesław Woliński, wicestarosta Powiatu Świeckiego pan Franciszek Koszowski, radny Powiatu Świeckiego pan Zbigniew Kapusta, dyrektor SAPO pani Urszula Kempińska – Czerwińska, sołtysi Tryla i Mątaw panie Katarzyna Sikorska i Katarzyna Kubacka.

Dyrektor szkoły w kilku słowach podsumowała miniony rok szkolny. Podziękowała wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do tego, że przebiegł on spokojnie, bezpiecznie, obfitował w ciekawe wydarzenia, sprzyjał wszechstronnej edukacji uczniów.

Szczególne słowa zostały skierowane do pani Katarzyny Muchowskiej, która w tym roku obchodzi jubileusz 20-lecia pracy zawodowej.

Następnie pan burmistrz wręczył wyróżniającym się uczniom odznaki wzorowego ucznia oraz świadectwa z biało – czerwonym paskiem a także listy gratulacyjne rodzicom tych uczniów. Pani dyrektor przekazała dzieciom listy gratulacyjne, wychowawcy klas obdarowali ich nagrodami książkowymi.

Potem zostały wręczone nagrody laureatom X edycji  Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Nad Wisłą piękna i czystą”. Organizatorka konkursu podziękowała także fundatorom nagród.

Z kolei opiekun SKO pani Bożena Trzcińska nagrodziła najbardziej systematycznie oszczędzających uczniów. Jako opiekun samorządu uczniowskiego wyróżniła także osoby, które z zaangażowaniem przez wiele lat działały w zakresie organizowania życia szkolnego.

Pani Krystyna Balewska podsumowała szkolny konkurs ortograficzny. Jego laureaci otrzymali dyplomy i upominki.

Burmistrz Nowego przekazał nagrody osobom wyróżnionym w akcji pisania „Listów dla Ziemi”.

Z kolei dyrektor szkoły skierowała serdeczne słowa do prezydium Rady Rodziców dziękując za całoroczną współpracę i ogromne zaangażowanie  w organizowanie uroczystości szkolnych, wspieranie  szkoły we wszystkich podejmowanych przez nią przedsięwzięciach.

Uroczystość zakończył występ ośmioklasistów, którzy podziękowali wszystkim pracownikom szkoły za trud włożony w ich edukację i wychowanie.

Przeczytano: 298 razy. Wydrukuj|Do góry

Czerwiec 2019 - Zakończenie roku szkolnego