Konsultacje klasa VI i VII - zakładka Kształcenie na odległość - Konsultacje

Aktualności

06 czerwca 2019 22:44 | Aktualności

X Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Nad Wisłą piekną i czystą" rozstrzygnięty!

                 Dnia 4 czerwca 2019 roku rozstrzygnięty został Wojewódzki Konkurs     Plastyczny „Nad Wisłą piękną i czystą”.

  Komisja konkursowa obradowała w następującym składzie:

  1. Bożena Bienek- dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Trylu

  2. Czesław Woliński  –  Burmistrz Miasta Nowe

  3. Zbigniew Kapusta – radny Powiatu Świeckiego

  4. Andrzej Gappa - dyrektor Centrum Kultury  „Zamek” w Nowem 

  5. Przemysław Łukowski - pracownik CK „Zamek” w Nowem

  6. Elżbieta Giemza, Bogumiła Zimna, Jan Plit– przedstawiciele Stowarzyszenia „Fotonowiacy” w Nowem

  7. Mirosław Bienek – inżynier architektury krajobrazu, przedstawiciel firmy „BieMir”

  8. Katarzyna Kubacka – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Trylu, 

  9. Anna Orczykowska – organizatorka konkursu, nauczycielka plastyki i edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Trylu

Na konkurs nadesłano 246 prac z 16 szkół.

Członkowie komisji dokonali przeglądu 186  prac plastycznych nadesłanych ze szkół w  Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu ,  Nowem, Świeciu, Wielkim Komorsku, Sępólnie Krajeńskim,  Ciechocinku, Mokrem, Rychławie,Trylu.

Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach:

Klasy I- III

I miejsce – Natasza Jakowicz – Podziawo, kl. 2- SP Mokre

II miejsce –Jeremi Chalecki, kl. 1- SP 23 Toruń

III miejsce –Milena Urmanin, kl. 1- SP1 Tryl

Wyróżnienia : Antoni Waśniewski, kl. 2- SP1 Tryl, Oliwia Dymek kl. 3- SP 8 Świecie, Agata Cumbrowska, kl. 3- SP2 Nowe, Maja Szolc, kl. 2,-SP 8 Świecie, Hanna Gala, kl. 1- SP 3 Sępólno Krajeńskie, Iga Jarosz , kl. 2 – SP 65 Bydgoszcz, Oliwier Renkel, kl. 3 – SP1 Tryl, Antonina Kubiak, kl.2 – SP65 Bydgoszcz.

 

 

Klasy IV-V

I miejsce –  Eliza Dudzińska, kl. 5 – SP7 Grudziądz

II miejsce – Julia Jurczykowska, kl. 4 – SP 8 Świecie

III miejsce – Oliwia Cerajewska, kl. 4- SP8 Świecie

III miejsce – Iga Januszewska – kl. 5- SP 7 Grudziądz

Wyróżnienia : Lena Żurek , kl. 4- SP 1 Świecie, Maja Pikul, kl. 4 – SP Mokre, Igor Jopek, kl. 4 – SP 2 Nowe, Maksymilian Grzyb, kl.4 – SP Rychława, Maria Jasińska, kl. 5 – SP 1 Tryl, Antonina Drewek, kl. 4 – SP 1 Świecie, Karolina Łuczak, kl. 4 –Modern Academy Toruń.

 

Klasy VI- VIII

I miejsce – Bogna Tomalak, kl. 7 – SP 65 Bydgoszcz

II miejsce –Julia Szymańska, kl. 6 – SP 65 Bydgoszcz

III miejsce –Sara Niedziela, kl. 7 – SP 65 Bydgoszcz

 

Wyróżnienia : Zuzanna Kwiatkowska, kl. 6 – SP 2Nowe, Igor Sierpniewski , kl. 7 – SP 2 Nowe, Kamila Malach, kl. 8 – SP 2 Nowe, Alicja Gracek , kl. 7 – SP Rychława, Olga Kowalska, kl. 6 – SP Tryl, Martyna Ziemska, kl.7 – SP 7 Grudziądz,  Aleksandra Zawada, kl. 6 – SP 2 Grudziądz, Nikola Kozłowska, kl. 7 – SP 3 Ciechocinek, Zuzanna Przybyszewska, kl. 7 – SP 23 Toruń, Wiktoria Buchaj, kl. 7 – SP Wielki Komorsk, Daria Jażdżewska, kl. 6 – SP Tryl, Jonatan Wyka, kl. 7 – SP 2 Sępólno Krajeńskie.

 

Nagroda Publiczności

Ponadto głosami uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 w Trylu przyznano w poszczególnych kategoriach Nagrodę Publiczności:

Kl. I- III -   Oliwia  Dymek , klasa 3, SP 8 Świecie

Kl. IV- VI – Julia Jurczykowska  , klasa 4, SP 8 Świecie

Kl. VI- VII –  Bogna Tomalak, klasa VII b, SP 65 Bydgoszcz

Sponsorami nagród w konkursie są Starostwo Powiatowe w Świeciu, Szkoła Podstawowa nr 1 w Trylu, Burmistrz Nowego, Nadleśnictwo Osie,  Wdecki Park Krajobrazowy - sponsorom serdecznie dziękujemy!

Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo dziękujemy za udział. Dziękujemy także nauczycielom, instruktorom i opiekunom młodych artystów.

Wszystkie wykonane prace można oglądać w naszej szkole do końca roku szkolnego lub na stronie internetowej szkoły www.sptryl.superszkolna.pl 

                                                                   Organizatorka konkursu: Anna Orczykowska

Przeczytano: 388 razy. Wydrukuj|Do góry

Czerwiec 2019 - Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Nad Wisłą piękną i czystą"