Kadra

Małgorzata Kunek

Funkcje: Nauczyciel

oddział przedszkolny, wychowanie do życia w rodzinie