Konsultacje klasa VI i VII - zakładka Kształcenie na odległość - Konsultacje

Kadra

Małgorzata Kunek

Funkcje: Nauczyciel

oddział przedszkolny, wychowanie do życia w rodzinie