NOWY PROJEKT EDUKACYJNY

Kadra

Bożena Bienek

Funkcja: Dyrekcja

informatyka

Krystyna Balewska

Funkcja: Nauczyciel

język polski

Tomasz Chyła

Funkcja: Nauczyciel

wychowanie fizyczne

Ks. Damian Florczak

Funkcja: Nauczyciel

religia

Wioletta Grzemska

Funkcja: Logopeda

Małgorzata Jopek

Funkcja: Nauczyciel

technika, informatyka

Magdalena Kaczmarek

Funkcja: Nauczyciel

geografia

Małgorzata Kunek

Funkcja: Nauczyciel

oddział przedszkolny, wychowanie do życia w rodzinie

Katarzyna Kubacka

Funkcja: Nauczyciel

edukacja wczesnoszkolna

Izabela Mannteufel

Funkcja: Nauczyciel

chemia,biologia

Katarzyna Muchowska

Funkcja: Nauczyciel

język niemiecki, język angielski, wychowanie fizyczne

Anna Orczykowska

Funkcja: Nauczyciel

edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka

Grażyna Rachubka

Funkcja: Pedagog, Bibliotekarz

świetlica

Barbara Różkowska

Funkcja: Nauczyciel

edukacja wczesnoszkolna

Remigiusz Studziński

Funkcja: Nauczyciel

wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa

Joanna Suchodolska

Funkcja: Nauczyciel

fizyka

Bożena Trzcińska

Funkcja: Nauczyciel

matematyka. przyroda

Ewa Wrzeszczyńska

Funkcja: Nauczyciel

historia

Mirosław Bienek

Funkcja: Pracownik obsługi

Wioletta Opacka

Funkcja: Pracownik obsługi