Od 15 do 26 lutego klasy IV-VIII nadal zajęcia zdalne

Komunikaty dyrektora szkoły

Komunikat z 22 czerwca 2020r.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

W związku z nadal obowiązującym stanem epidemii na terenie całego kraju, nie odbędzie się tradycyjna uroczystość zakończenia roku szkolnego. W zakładce "Kształcenie na odległość" umieszczone jest Zarządzenie nr 24/2019/2020 z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie organizacji zakończenia roku szkolnego 2019/2020. Proszę o zapoznanie się z jego treścią.


Komunikat z 1 czerwca 2020r.

W zakładce "Kształcenie na odległość" umieszczone są:

1) Procedura  obowiązująca w świetlicy szkolnej na czas trwania pandemii COVID-19 dla uczniów korzystających z konsultacji.

2) Procedura korzystania z biblioteki szkolnej, w tym bardzo ważna informacja dotycząca zwrotu podręczników i książek.

Wszystkim dzieciom składam najserdeczniejsze życzenia.


Komunikat z 25 maja 2020r.

1) Od 25 maja do 7 czerwca 2020 roku zajęcia dla oddziału przedszkolnego i klas I-III  odbywają się metodą zdalną. Więcej informacji na ten temat w Zarządzeniu nr 21/2019/2020 dyrektora szkoły ( Zakładka "Kształcenie na odległość")

2) Od 25 maja uczniowie klasy VIII mogą wziąć udział w konsultacjach indywidualnych i grupowych. Od 1 czerwca z konsultacji będą mogli korzystać uczniowie pozostałych klas. 

Przebywanie uczniów na zajęciach w budynku szkoły możliwe jest wyłącznie z zastosowaniem reżimu sanitarnego, ustalonego przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwo Zdrowia i MEN. Na podstawie tych wytycznych opracowano Procedurę bezpieczeństwa wprowadzoną Zarządzeniem nr 22/2019/2020 dyrektora szkoły. Proszę o zapoznanie się z odpowiednimi dokumentami zamieszczonymi w zakładce "Kształcenie na odległość" - Konsultacje.


Komunikat z 15 maja 2020r.

Nowe wytyczne MEN:

1) przedłużenie zamknięcia szkół do 7 czerwca 

2) od 25 maja uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekunczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych na terenie szkoły. Zajęcia te muszą odbywać się w ścisłym reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wytyczne umieszczone są w Menu Głównym w zakładce "Dla Rodziców" - proszę  o zapoznanie się z nimi.  W okresie od 25 maja do 7 czerwca 2020 r. rodzice uczniów klas I-III mogą zdecydować o nieuczęszczaniu ich dzieci na zajęcia do szkoły. Zachowana zostaje wówczas nauka zdalna.

3) do 7 czerwca 2020r. rodzice dzieci oddziału przedszkolnego także mogą zdecydować o nieuczęszczaniu dzieci na zajęcia do szkoły.


Komunikat z 11.05.2020r.  dla Rodziców dzieci oddziału przedszkolnego

W zakładce "Kształcenie na odległość" zarządzenia dyrektora szkoły w sprawie zajęć stacjonarnych w oddziale przedszkolnym.


Komunikat z 07.05.2020r.  dla Rodziców dzieci oddziału przedszkolnego

W zakładce "Dla Rodziców" znajdują się "Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych"


Komunikat z 24.04.2020r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej:

1) przedłużyło zamknięcie szkół i przedszkoli do 24 maja 2020 roku

2) podało termin przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty - będzie przeprowadzony od 16 czerwca do 18 czerwca. Wyniki egzaminu będą podane do 31 lipca.

Komunikat z dnia 10.04.2020r.

1) W związku z nadal szerzącą się epidemią koronawirusa szkoły pozostają zamknięte do 26 kwietnia 2020 roku. Uczniowie od 15 kwietnia (oddział przedszkolny od 14 kwietnia) do odwołania nadal uczą się zdalnie.

2) Egzamin ósmoklasisty planowany jest w drugiej połowie czerwca. Konkretny termin podany zostanie przez MEN trzy tygodnie przed egzaminem.

3) W zakładce Kształcenie na odległość Informator dla uczniów klasy VIII przedstawiający możliwość dalszej ścieżki kształcenia po szkole podstawowej.


Komunikat  z dnia 06.04.2020r.

Rodzice i Uczniowie

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego dla uczniów klas I-VIII  od 9 do 14 kwietnia 2020 r. trwa wiosenna przerwa świąteczna - nie ma zajęć dydaktyczo-wychowawczych i opiekuńczych w formie kształcenia na odległość.

Oddział przedszkolny prowadzi zajęcia z dziećmi do 10 kwietnia 2020r.

Informacje o dalszym nauczaniu (po przerwie świątecznej) - w kolejnych komunikatach po uzyskaniu informacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Komunikat z dnia 01.04.2020r.

Szanowni Rodzice

Zgodnie z treścią Listu do Rodziców informuję Państwa, że uruchomiliśmy Office 365. W ramach pakietu Office 365 nauczyciele mogą udostępniać w trybie online materiały i zadania dla uczniów oraz porozumiewać się przy pomocy zdalnych komunikatorów (tekst pisany, komunikacja audio i  wideo). Wychowawcy klasowi otrzymali loginy i hasła dostępu  dla uczniów do Office 365. W zakładce "Kształcenie na odległość" umieściliśmy instrukcję dla ucznia oraz adresy e-mail do nauczycieli. W razie problemów proszę o kontakt z wychowawcami klas.