Punkt diagnostyczno- konsultacyjny Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Świeciu