Stypendia szkolne - pomoc materialna dla uczniów- rok szkolny 2018/19

Informacja_o_stypendium szkolnym - ulotka dla rodziców.pdf

Do wniosku należy dołączyć dochody wszystkich osób wspólnie gospodarujących z wnioskodawcą za sierpień 2018 r. Stypendium szkolne nie przysługuje na dzieci przedszkolne i chodzące do "zerówki", tylko na dzieci szkolne nie dłużej jednak niż do 24 roku życia. Wnioski do pobrania w SAPO w Nowem i na stronie internetowej  SAPO. Wnioski można składać od 01 do 15 września 2018 r. w SAPO Nowe.