Plakat informacyjny dla rodziców z MEN dotyczący zmian wprowadzanych od roku szkolnego 2015/2016 w związku z reformą podręcznikową