Warto wiedzieć - wskazówki dla rodziców

Od czego zależy skuteczność terapii logopedycznej?

 

O skuteczności terapii logopedycznej decyduje:

czas rozpoczęcia ćwiczeń – im wcześniej podjęta praca, tym łatwiej wyeliminować nieprawidłowe nawyki;

systematyczność uczęszczania na zajęcia;

przygotowanie do zajęć (przynoszenie  ćwiczeń, przygotowanie materiału zadanego do opracowania w domu);

wytrwała kontynuacja pracy w domu tzn. ćwiczenie tego, co polecił logopeda;

zaangażowanie ucznia, jego chęć do podjęcia wysiłku, współpraca na lekcji i w domu;

zainteresowanie i współpraca rodziców.

 

 

Współpraca logopedy z rodzicami

 

Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi nauczycielami mowy swoich dzieci. Rola rodziny jest niezastąpiona. W naturalnych, codziennych sytuacjach: mycie, jedzenie, zabawa, spacer itp. dziecko ma okazję zdobywać wiedzę o otaczającym świecie, wzbogacać słownictwo, wyrażać swoje myśli, emocje. W atmosferze miłości i bezpieczeństwa chęć kontaktu i mówienia jest bardzo duża.

 

Szanowny Rodzicu, w celu stymulowania rozwoju mowy dziecka należy przestrzegać kilku wskazówek:

 

1) Do dziecka oraz w jego obecności mówi się poprawnie (bez przesadnych zdrobnień) od pierwszych dni jego życia. W tym okresie, chociaż dzieci jeszcze nic nie mówią, ale „wszystko rejestrują" w pamięci i w przyszłości będą to odtwarzać w postaci swojej wymowy.

2) Postarać się w odpowiednim czasie odstawić dziecku smoczek i butelkę, zbyt długie używanie tychże może spowodować wady zgryzu.

3) Poprosić lekarza pediatrę o sprawdzenie prawidłowości budowy narządów artykulacyjnych.

4) Nazywa się różne rzeczy, zjawiska, sytuacje, które mają miejsce w obecności dziecka, tak aby najpierw uczyło się nas rozumieć, a w późniejszym okresie miało bogate słownictwo.

5) Odpowiada się na wszystkie pytania dziecka dokładnie i wyczerpująco. Zawsze trzeba wysłuchać, co dziecko ma nam do powiedzenia.

6) Należy przysłuchiwać się wymowie dziecka ze zwróceniem uwagi na etapy kształtowania się prawidłowej artykulacji głosek.

7) Nie wolno stawiać dziecku zbyt wysokich wymagań, co do jego wymowy, może to spowodować niepłynności lub zacinanie się.

8) W przypadku wątpliwości co do prawidłowości rozwoju mowy dziecka należy skontaktować się z logopedą

Zaangażowanie rodziców ma największy wpływ na przebieg terapii logopedycznej. Współpraca logopedy z rodzicami opiera się na utrzymywaniu stałego kontaktu w celu przekazywania aktualnych informacji dotyczących prowadzonej terapii, jej przebiegu i osiąganych rezultatów. W celu uzyskania jak najlepszych rezultatów od rodziców oczekuje się systematycznej pracy z dziećmi w domu w ramach proponowanych ćwiczeń, wspierania dziecka, motywowania do dalszej pracy. Logopeda udziela rodzicom dokładnych wskazówek, instrukcji, demonstruje trudniejsze ćwiczenie, uświadamia ich znaczenie dla prawidłowej artykulacji. Rodzice mają za zadanie utrwalenie z dzieckiem opracowanego z  logopedą materiału, gdyż tylko wtedy, można przejść do następnego etapu ćwiczeń.