Regulamin biblioteki

                           REGULAMIN BIBLIOTEKI

                                                                                                                                                               

 

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.

 2. Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki i godzinami jej otwarcia.

 3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

 4. Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.

 5. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki lub czasopisma na okres dwóch tygodni. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń,a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.

 6. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.

 7. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem (popisaniem, poplamieniem itp.)i zgubieniem.

 8. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki lub innych materiałów, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję, lub inną wskazaną przez bibliotekarza, której data wydania nie przekracza dwóch lat od daty zgubienia.

 9. Wszystkie wypożyczone materiały  powinny być zwrócone przed zakończeniem roku szkolnego.

 10. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia          w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

 11. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, picia napojów, używania telefonów komórkowych.

 12. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego.