Od 15 do 26 lutego klasy IV-VIII nadal zajęcia zdalne

Pedagog szkolny

 

PEDAGOG 

mgr Grażyna Rachubka

 

DROGI UCZNIU!

Zwróć się do pedagoga, jeżeli:

  • Chciałbyś z kimś porozmawiać;

  • Nie wiesz, jak efektywnie się uczyć lub nie możesz się skoncentrować na zajęciach lekcyjnych;

  • Czujesz, że dzieje się coś złego;

  • Nie wiesz jak pomóc sobie lub innemu człowiekowi.

SZANOWNI RODZICE! JEŻELI POTRZEBUJECIE PAŃSTWO ROZMOWY, PEDAGOG UDZIELA KONSULTACJI W KAŻDY WTOREK W GODZINACH OD 9.00 DO 12.00.

Zadania   pedagoga szkolnego to między innymi:

  1. Diagnozowanie środowiska szkolnego i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów;

  2. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

  3. Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych;

  4. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli;

  5. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.