NOWY PROJEKT EDUKACYJNY

Logopeda

Zajęcia logopedyczne odbywają się w środy i w czwartki od godziny 14.30 do 17.00.
Prowadząca zajęcia : mgr Wioletta Grzemska

Celem zajęć jest:
1. Diagnoza w celu ustalenia stanu mowy.
2. Terapia:
    - usuwanie zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowych,
    - pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem, rozumieniem, czytaniem i pisaniem,
    - prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę.
3. Profilaktyka:
    - pogadanki dla rodziców,
    - konsultacje logopedyczne.
W zajęciach mogą uczestniczyć wszystkie dzieci mające problemy z mową.